مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه

the best sprint retrospective event in scrum

جلسه Sprint Retrospective (رتروسپکتیو) در اسکرام

جلسه Retrospective(بازنگری) اسپرینت آخرین جلسه اسکرام می باشد و تیم با نگاه به اسپرینت گذشته، راهکارهای افزایش کارایی و کیفیت را مورد بررسی قرار می دهد.
با مفهوم Inspect شروع می کنیم: تیم اسکرام بررسی می کند که اسپرینت گذشته برای افراد از نظر تعاملات، ابزارها و فرآیندها چگونه سپری شد و چه مواردی تیم را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و تمرکز آنها را از دست داده است. تا حد امکان سعی کنید که این مسائل را شفاف مطرح کنید و اجازه ندهید این موانع جلوی پیشرفت شما را بگیرند.
رویکردتان در این جلسه اینگونه باشد که برای مشکلات مطرح شده راهکار ارائه دهید و سعی نکنید که یکدیگر را مورد مواخذه قرار دهید(اسکرام مستر تیم در این مواقع نقش مهمی دارد).
در ادامه جلسه Sprint Retrospective را دقیقتر بررسی می کنیم:


<span style=

مثال دنیای واقعی جلسه Sprint Retrospective (بازنگری اسپرینت) در اسکرام:

    فرض کنید در اسپرینت گذشته اتفاقات زیر رخ داده است و تیم چه راهکاری برای حل مشکلات دارد:

    • مشکل عدم تمرکز روی قابلیت های برنامه ریزی شده
    • وجود وابستگی بین افراد تیم اسکرام

    از آنجایی که تمرکز یکی از ارزش های اسکرام می باشد حتما این موضوع را جزء اولویت خود قرار داده و با کمک تیم این موارد را مورد بررسی قرار دهید. ممکن است برای مثال WIP(work in progress) یک تکنیک مناسب برای ایجاد تمرکز در تیم شما باشد یا برای مثال مترکز شدن روی تعداد کمی قابلیت در جلسات روزانه تمرکز تیم اسکرام را افزایش دهد.
    و اما مشکل بعدی که معمولا در محیط های پیچیده زیاد با آن مواجه هستیم بحث وابستگی بین کارهای تیم در طول یک اسپرینت می باشد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. برای مثال بعضی اوقات ساختارهای پیچیده باعث وجود چنین مشکلی می شوند و یا عدم آماده کردن پیش نیازهای مورد نظر برای هر کدام از افراد تیم میزان وابستگی ها را افزایش می دهد.

    نکته مهم: هر چی وابستگی بین تیم اسکرام بیشتر باشد قطعا چابکی تیم هم بیشتر آسیب می بیند. برای جزئیات بیشتر مقاله حذف وابستگی در اسکرام را مطالعه کنید.

    به موارد زیر در جلسات بازنگری اسپرینت بیشتر بپردازید:

    •  از یک برد مستقل برای مواردی که در جلسه رترو مطح می شود استفاده کنید و به دید بک لاگ بهش نگاه کنید.
    • جلسات بازنگری را بیشتر از سه ساعت برای یک اسپرینت یک ماهه برگزار نکنید.
    • به موارد مطرح شده در این جلسه به چشم معیارهای کیفیت نگاه کنید و در هر اسپرینت میزان بهبود آن را بررسی کنید.


    <span>scrum roles in sprint retro</span>

    هر کدام از افراد اسکرام چه کمکی به برگزاری جلسه Sprint Retrospective دارند؟

    1- مالک محصول👴: به عنوان یکی از شرکت کنندگان جلسه در جهت حذف وابستگی ها و فراهم کردن پیش نیازهای مورد نظر کمک می کند.

    2- اسکرام مستر👲: به افراد تیم انگیزه می دهد تا فرآیند ها و کارایی خود را افزایش داده و جلسه رترو برای تیم اسکرام لذت بخش تر شود.

    3- توسعه دهندگان👱هر کدام به نحوی می توانند در جهت شناسایی موانع رشد تیمی موارد خود را مطرح کنند.

    4- تیم اسکرام: در انتهای هر اسپرینت و در جلسات بازنگری اسپرینت، مفهوم DoD تیم اسکرام مورد بازنگری قرار گرفته و مواردی که باعث افزایش کارایی تیم می شود در آن لحاظ می شود.

    بعد از مطالعه مقاله جلسه بازنگری اسپرینت پاسختان به سوال های زیر چیست

    افزایش کیفیت و کارایی تیم

    در اسکرام مدیر وجود ندارد و اسکرام مستر تسهیل کننده این جلسه می باشد

    DoD(Definition of Done)

    WIP

    بررسی افزایش کارایی تیم ها در جلسات بازنگری اسپرینت

    • 1) از چه ابزارهایی برای بررسی کارایی و کیفیت اسپرینت استفاده می شود؟
    • 2) مهمترین روش های حذف وابستگی از تیم های اسکرام؟
    • 3) موثرترین فرمت برای برگزاری جلسات بازنگری اسپرینت؟
    //Share