مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه

how to refine product backlog

بک لاگ محصول در اسکرام چیست

بک لاگ محصول شامل موارد مرتب شده از آیتم هایی می باشد که به بهبود محصول کمک می کند و تنها مرجع انجام کارها توسط توسعه دهندگان اسکرام می باشد برای شفاف شدن آیتم های بک لاگ محصول جلسات Refinement برگزار می شود و جزئیات مورد نظر برای انجام آن آیتم ها به آن پیوست شده و در اسپرینت ها بسیار کاربرد دارد. برای ایجاد تعهد در تیم اسکرام مفهوم هدف محصول (Product Goal) مطرح شده است و تمام تیم را در جهت هدفی مشخص هدایت می کند.
آیتم های مربوط به لیست بک لاگ ها در اسکرام عموما توسط یکی از فرمت های استاندارد مانند User Story تعریف می شوند که در آن کاربر مورد نظر، هدف مورد نظر و علت انجام یک قابلیت را مشخص می کند.

نکات مهم در مدیریت بک لاگ محصول (Product Backlog):

  •  درجه ی شفاف بودن Product Backlog Item ها از بالا به پایین می باشد.
  • جلسات Sprint Review در ترتیب و ماهیت بک لاگ ها تاثیر گذار است.
  • قبل از جلسه برنامه ریزی اسپرینت اسکرام، Refinement آیتم های بک لاگ به خوبی انجام شوند.
  • گرفتن بازخورد از ذینفعان، مارکتینگ، بازار و پشتیبانی در ماهیت بک لاگ محصول اثر گذار می باشد.


how to manage product backlog in scrum

نقش هر کدام از افراد تیم اسکرام در راستای رسیدن به هدف اسپرینت

  1. توسعه دهندگان👩: بیشتر برای ایجاد موارد مربوط به بدهی های فنی و باگ های بک لاگ محصول مشارکت دارند.
  2. مالک محصول👴: مدیریت بک لاگ محصول و بروزرسانی موثر آن.
  3. اسکرام مستر👲: شفاف بودن بک لاگ محصول در جلسات برنامه ریزی اسکرام و ارائه راهکار برای Refine بهتر بک لاگ محصول .

product backlog items in scrum

همانطور که در نکات بالا اشاره کردیم مالک محصول نقش اساسی را در نگهداری بک لاگ بر عهده دارد و اولویت بندی آیتم ها، حذف بعضی از آیتم ها، تغییر ترتیب اجرای آنها و شفاف کردن فرآیند Refinement را برعهده دارد و در جلسه بازبینی اسپرینت (Sprint Review) ارتباط موثر با ذینفعان برقرار کرده و بک لاگ محصول را بهبود می دهد. 

برای ارزیابی بک لاگ محصول آماده هستید؟

مالک محصول

ذینفعان، توسعه دهندگان، مارکتینگ، فروش و پشتیبانی

Feature ها - بدهی های فنی یا همان (Technical Debt) - رفع خطاها

موارد کامل و تخصصی بک لاگ محصول، نحوه ی اولویت بندی، و انتخاب Backlog در شبکه های اجتماعی

  • 1) بهترین روش های اولویت بندی بک لاگ محصول چیست؟
  • 2) مدیریت Release Plan و نسخه بندی محصول؟
  • 3) نحوه ی تعامل مالک محصول با سایر ذینفعان برای تولید بک لاگ محصول کامل تر؟
//Share