مدت زمان مطالعه : 9 دقیقه

sprint in scrum framework

اسپرینت در اسکرام چیست و برای برنامه ریزی آن چه نکاتی را رعایت کنیم

اسپرینت یکی از رخدادهای مهم اسکرام می باشد که در بازه های زمانی مشخص تعریف(کمتر از یک ماه) شده و تیم اسکرام در طول اسپرینت در جهت خلق ارزش برای مشتری تلاش می کند.
هر اسپرینت هدف مرتبطی را در جهت ایجاد تمرکز بین تیم و همچنین همسو بودن با معیارهای کسب و کار مشخص می کند و بخش های تکمیل شده در طول اسپرینت پس از اتمام Sprint باید قابلیت ارائه به بازار را داشته باشند.
به یاد داشته باشید که اسپرینت ها قلب اسکرام می باشند و اجرای صحیح آنها به موفقیت تیم شما در خلق یک محصول بسیار کمک می کند.

اگر به یاد داشته باشید یکی از اصول اجایل(Agile) موضوع تحویل بخش هایی از پروژه در بازه های زمانی کوتاه مدت بود که اسپرینت ها در اسکرام برای محقق شدن چنین هدفی ایجاد شده اند و هر چقدر بازه های زمانی کوتاه تری برای
تحویل پروژه مشخص شود قطعا حس بهتری به تیم، ذینفعان و مشتریان منتقل می شود.
در نرم افزار اسکرام ما اسپرینت ها و اهداف به صورت مستقل و کامل تعریف می شوند.

جلسات مرتبط با اسپرینت در اسکرام چیست؟

قبل از شروع یک اسپرینت با مفهوم بک لاگ محصول باید آشنا باشیم و در بررسی دقیق بک لاگ محصول ما جزئیات مهمی رو در این باره تشریح کردیم و در اینجا خلاصه ای رو بابت شروع اسپرینت بیان می کنیم.
به زبان ساده بک لاگ محصول لیستی مرتب از آیتم هایی می باشد که بر اساس نیازهای کسب و کار، مشتری و.... از بالا به پایین مرتب شده است و درجه شفافیت آیتم های آن از بالا به پایین می باشد(آیتم های بالای لیست کامل جزئیات آن مشخص شده ولی آیتم های پایین لیست ممکن است هنوز عملیات Refine بر روی آنها انجام نشده باشد).
حال فرض کنید که شما بک لاگ های محصول خود را مشخص کرده و مرحله ی بعد جلساتی می باشد که برای یک اسپرینت مهم می باشند:

1- جلسه برنامه ریزی اسپرینت "Sprint Planning":

sprint planning meeting

اولین جلسه ی شروع اسپرینت می باشد که مالک محصول👴 از ابتدای لیست بک لاگ ها را انتخاب کرده و برای تیم توسعه کامل تشریح می کند و در صورتیکه موردی برای تیم توسعه👩مطرح باشد در همین جلسه بررسی و رفع می گردد. هر چقدر بک لاگ ها بهتر Refine شده باشند کیفیت و سرعت این جلسه افزایش پیدا کرده و اسپرینت دقیق تری خواهید داشت پس از تشریح بک لاگ، تیم توسعه👩 میزان سختی بک لاگ را تخمین زده و با کمک یکدیگر کارهای مورد نظر برای انجام آن را ثبت می کنند. در این بین اسکرام مستر👲 به اجرای درست فرآیندها نظارت داشته و در صورت نیاز راه حل های پیشنهادی برای برگزاری هرچه بهتر جلسه Sprint Planning را پیشنهاد می دهد. در مقاله ی بررسی جلسه برنامه ریزی اسپرینت به صورت کامل و با مثال های عملیاتی این جلسه را بررسی کردیم و در صورت نیاز به مقاله ی مرتبط رجوع کنید

2- جلسه روزانه اسپرینت "Daily Scrum":

sprint daily meeting

پس از اینکه تیم اسکرام بک لاگ های مورد نظر خود در اسپرینت را مشخص کردند برای اجرای آنها اقدام می کنند و روزانه در جلساتی پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار می دهند.

یکی از اهداف جلسات روزانه بررسی موانع احتمالی و ارائه راهکار مناسب جهت پیشبرد کارهای تیم اسکرام می باشد.
برای افزایش کارایی و سرعت این جلسات از ارائه جزئیات راهکارها و بحث های تخصصی پرهیز کنید تا زمان جلسه طولانی نشده و انگیزه تیم برای برگزاری جلسات حفظ شود.
بسیار مهم می باشد که در این جلسات مسیر رسیدن به هدف اسپرینت بررسی شود و در صورتیکه تیم توسعه به این نتیجه برسد که به هدف اسپرینت نخواهد رسید آنگاه مالک محصول👴 از Scope پروژه تا جایی که به هدف اسپرینت آسیبی وارد نشود کم می کند.
در مقاله ی بررسی دقیق جلسه روزانه اسپرینت تمامی نکته های مورد نظر در این جلسه را تشریح کردیم.

3- جلسه بازبینی اسپرینت "Sprint Review" در اسکرام:

Sprint Review meeting

یکی از اصول اجایل(Agile) ارتباط نزدیک ذینفعان با پروژه می باشد که بازخورد آنها نسبت به پیشرفت های انجام شده بررسی و تیم اسکرام در جهت برآورده کردن نیازهای آنها گام برمیدارند.
جلسه بازبینی اسپرینت در راستای برآورده کردن چنین نیازی در اسکرام دیده شده است و به طور مداوم از ذینفعان دعوت شده و به بهبود مسیر تیم اسکرام کمک می کند.
یکی از بزرگترین مزایای چنین جلساتی افزایش آگاهی تیم اسکرام و ذینفعان از یکدیگر و بررسی و اصلاح مسیر تیم اسکرام می باشد.
اسکرام مستر👲 در این جلسات سعی در افزایش تعامل بین تیم توسعه👩 و ذینفعان داشته و راه حل های مورد نظر را ارائه می دهد.
در مقاله ی جلسه Sprint Review در اسکرام با مثال های کاربردی موارد مهم این جلسه را بررسی کرده ایم.

4- جلسه بازنگری اسپرینت "Sprint Retrospective" چیست؟

Sprint Retro meeting

آخرین جلسه ی اسپرینت می باشد که تیم اسکرام دور هم جمع شده و درباره ی موانع پیش رو و ارائه راهکاری عملیاتی برای بهبود فرآیند توسعه صحبت می کنند.
اجازه دهید با مفهوم Inspect که یکی از ستون های اسکرام می باشد شروع کنیم:
تیم اسکرام ابزارهای مورد استفاده، فرآیندهای اجرایی و نحوه ی ارتباطات با یکدیگر را بررسی کرده و هرجایی که تیم را از مسیر پیشرفت منحرف کرده است تشخیص داده و برای حل آنها راهکار ارائه می دهند.
این جلسه به یکی دیگر از اصول اجایل که درباره ی موثر شدن روابط تیم در بازه های زمانی مشخص می باشد اشاره دارد و پیشنهاد می شود اقدامات لازم برای تشخیص موانع و رفع و هم سوء شدن تیم انجام شود.
در مقاله ی بررسی حرفه ای جلسه Sprint Retrospective با جزئیات بیشتری این جلسه را بررسی کردیم.

نکاتی برای برنامه ریزی صحیح اسپرینت

بررسی دقیق بک لاگ محصول یکی از مهم ترین معیارهای شروع یک اسپرینت موفق می باشد و به شفافیت در اسپرینت و رسیدن به اهداف تعریف شده بسیار کمک می کند.

هدف اسپرینت را برای تمامی تیم اسکرام شفاف کنید و مطمئن شوید که همه ی افراد هدف را درک کرده و پیشرفت خود را در راستای هدف اسپرینت تنظیم می کنند.

از تکنینک های گردآوری دانش جمعی برای مشخص شدن تمامی ابعاد کارها استفاده کنید(برای مثال Planning Poker)

تعیین اولویت درست بک لاگ ها به سرعت توسعه و جلوگیری از ایجاد مانع در زمان توسعه محصول بسیار کمک می کند.

تمامی کارها برای اجرای بک لاگ ها را در همان جلسه ثبت و زمانبندی های مورد نیاز را جمع آوری کنید.

به عنوان مالک محصول، حدالامکان از داشتن بک لاگ های پیچیده یا مقیاس بزرگ خودداری کنید و تا حد امکان آنها را به آیتم های کوچکتر و ساده تری تبدیل کنید.

میزان دانش خودتان از اسپرینت و جزئیات آن را ارزیابی کنید؟

تحویل زودهنگام نرم افزار در بازه های زمانی کوتاه

برای افزایش دقت و سرعت جلسه برنامه ریزی اسپرینت

افزایش اثر بخشی روابط تیم در بازه های زمانی مشخص

بررسی جزئیات دقیق تر اسپرینت و راهکاریهای موفقیت در اسپرینت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  • 1) مهمترین موانع اسپرینت چیست؟
  • 2) در صورتیکه کارهای اسپرینت زودتر از زمان پایان اسپرینت تمام شود چه برنامه ریزی باید انجام داد؟
  • 3) هدف اسپرینت را چگونه انتخاب کنیم؟؟
//Share