مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه

standup meeting in scrum

جلسه Daily Standup در اسکرام و نکات مهم آن چیست

جلسه روزانه اسپرینت برای ارزیابی پیشرفت تیم اسکرام در جهت رسیدن به هدف اسپرینت تشکیل می شود و مهم است که روزانه در صورت نیاز Sprint Backlog مورد ارزیابی قرار گیرد.
همانطور که می دانید بحث Inspection یکی از ستون های اصلی اسکرام می باشد که به بررسی دقیق اشاره دارد و در جلسات روزانه یکی از فاکتورهای مهم می باشد.
جلسه روزانه در اصل برای توسعه دهندگان اسکرام می باشد ولی اسکرام مستر و مالک محصول می توانند در جلسه حضور پیدا کنند در صورتیکه بر روی Sprint Backlog در حال کار باشند.
از بررسی موارد فنی و بحث های غیرمرتبط در این جلسات خودداری کنید در غیر اینصورت این جلسه ماهیت خود را در اسپرینت از دست می دهد و به مرور افراد تیم نسبت به آن دلسرد می شوند☹
این جلسه تاثیر به سزایی در ایجاد ارتباط بین تیم اسکرام، تشخیص موانع احتمالی، تصمیم گیری های جمعی و حذف جلسات غیر ضروری دارد.

بررسی جلسه Daily Standup Meeting با جزئیات بیشتر:


جلسه روزانه اسپرینت

جلسه روزانه اسپرینت در دنیای واقعی:

فرض کنید که یک فروشگاه اینترنتی دارید و بعد از برگزاری جلسه برنامه ریزی اسپرینت لیست قابلیت های زیر با هدف "پیاده سازی پرداخت در فروشگاه" برای اسپرینت مشخص شده است:

 • پرداخت آنلاین
 • پرداخت از طرق شماره حساب
 • پرداخت از طریق ارسال فیش واریزی

در هر جلسه تیم اسکرام میزان پیشرفت حاصل شده و احتمال رسیدن به هدف اسپرینت را بررسی می کند و در صورت نیاز موارد دارای اهمیت پایینی که به کسب و کار لطمه ای وارد نمی کنند با تصمیم مالک محصول از scope حذف می شوند.
حالا با این فرض بریم مثال گفته شده را بررسی کنیم:🔍
در روز اول جلسه روزانه تیم بر روی پرداخت آنلاین کار می کنند و حدودا 4 روز از اسپرینت خود را با برنامه ریزی به این قابلیت اختصاص می دهد(اسپرینت 7 روز می باشد). جلسات اولیه خوب پیش می رود و تیم به هدف اسپرینت امیدوار بوده و مشکل خاصی هدف اسپرینت را تهدید نمی کند.
قابلیت پرداخت آنلاین پس از تکمیل شدن، سایر فرآیند توسعه را در برد اسکرام سپری می کند و تیم کار پرداخت از طریق شماره حساب را شروع می کند. پس از گذشت یک روز تیم با مشکلاتی مواجه شده و احتمال نرسیدن به هدف اسپرینت را مطرح می کنند و با مشورت مالک محصول بخش "پرداخت از طریق ارسال فیش واریزی" را از Sprint Backlog حذف کرده و مسیر رسیدن تیم به هدف اسپرینت را هموار می کند.
این صرفا یک مثال از دنیای واقعی بود که نشان می دهد که یک سایت بدون ارسال فیش واریزی هم زیاد از نظر کسب و کار آسیبی نمی بیند و اینکه کلا پرداخت وجود داشته باشد دارای اهمیت است.
همیشه مدیریت scope اسپرینت ها به این سادگی نیستش و مهارت های زیادی لازم دارد که به مرور زمان در افراد تیم ایجاد می شود.🏝
برای اهمیت اهداف در اسپرینت این بخش به نرم افزار تخصصی مدیریت پروژه چابک(اسکرام) ما اضافه شده است.🥇

نکات کلیدی جلسات روزانه اسپرینت (Daily Scrum):

 •  جلسات روزانه را بیشتر از 15 دقیقه برگزار نکنید.
 • در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده حتما مشکلات بوجود آمده را مطرح کنید و انفرادی به مشکلات فکر نکنید.
 • از تمام اعضای توسعه دهنده اسکرام بازخورد مورد نظر در جهت رسیدن به هدف اسپرینت را دریافت کنید.
 • وجود مالک محصول و اسکرام مستر در ابتدای اجرای اسکرام در سازمان از بروز انحرافات احتمالی جلوگیری می کند.
 • روزانه برد های توسعه خود را شفاف کنید.
 • متمرکز روی قابلیت های مشخص شده کار کنید و در جلسات روزانه این تمرکز را بوجود آورید.


دیلی استندآپ در اسکرام

میزان تاثیر گذاری هر کدام از نقش ها در جلسه روزانه اسکرام چیست؟

1- توسعه دهندگان👱: بیشترین نقش در جلسات روزانه را بر عهده دارند و برای ایجاد تمرکز روی قابلیت های آینده برنامه ریزی کرده و ارزیابی خود از رسیدن به هدف مشخص شده در اسپرینت را بیان می کنند.
2- اسکرام مستر👲: از روش های متفاوت برای کشف خرد جمعی، ایجاد تمرکز افراد و برگزاری موثر جلسه بهره می گیرد.
3- مالک محصول👴: به توسعه دهندگان در جهت رسیدن به هدف اسپرینت کمک می کند.

سوالات بررسی جلسه اسپرینت روزانه و ارزیابی شخصی

برقراری ارتباطات و تشخیص موانع

رسیدن تیم به هدف اسپرینت

مالک محصول

تیم اسکرام در روز گذشته و امروز روی چه قابلیت هایی متمرکز می باشد و چه مشکلاتی دارد

افزایش کارایی و حرفه ای شدن در برگزاری جلسه روزانه اسکرام

 • 1) برای اینکه جلسات روزانه اسپرینت موثر برگزار شود چه کارهایی انجام می شود؟
 • 2) بهترین روش های کم کردن Scope و رسیدن به هدف اسپرینت؟
 • 3) بحث Adaption در جلسات روزانه چگونه انجام می شود؟
//Share