مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه

sprint backlog and sprint goal in scrum

اسپرینت بک لاگ، هدف اسپرینت و Increment چیست؟

بک لاگ اسپرینت به مجموعه ای از هدف اسپرینت (Sprint Goal)، بخشی از بک لاگ محصول (Product Backlog) و برنامه ریزی انجام شده برای رسیدن به Increment (بخشی از محصول قابل ارائه) گفته می شود.
به عبارت ساده تر شما تعدادی از بک لاگ های محصول که قالبا در فرمت User Story می باشند را در جلسه برنامه ریزی اسپرینت(Sprint Planning) انتخاب کرده و به ازای هر کدام تسک های آن را مشخص می کنید و بعد از آن تخمینی از اجرای هر تسک یا User Story (قالبا در فرمت Story Point) بدست می آورید و بعد با در نظر گرفتن بک لاگ های انتخاب شده اسپرینت یک هدف مرتبط را انتخاب می کنید.
Sprint Backlog برای تیم توسعه اسکرام می باشد و تیم روزانه برای شفاف نگه داشتن و بروزبودن آن و رسیدن به هدف مشخص شده تلاش می کنند.

موارد دارای اهمیت در بک لاگ اسپرینت (Sprint Backlog):

 •  شفاف شدن برد اسپرینت توسط توسعه دهندگان.
 • استفاده از ابزارهای مشاهده پیشرفت کارهای اسپرینت.
 • تا حد امکان بک لاگ اسپرینت را تغییر ندهید(ریسک نرسیدن به هدف اسپرینت را افزایش می دهد).
 • برای داشتن تخمین دقیق تر از روش های Planning Poker و... برای ایجاد بک لاگ اسپرینت استفاده کنید.
 • برای افزایش کارایی و عملکرد تیم اسکرام، بک لاگ اسپرینت را در جلسات بازنگری اسپرینت(Sprint Retrospective) مورد ارزیابی دقیق قرار دهید.


what is important in sprint backlog in scrum

نقش هر کدام از افراد تیم اسکرام در راستای رسیدن به هدف اسپرینت

 1. توسعه دهندگان👱: تخمین آیتم های انتخاب شده از بک لاگ محصول و برنامه ریزی اجرای کارها و مشارکت در تعیین هدف اسپرینت.
 2. مالک محصول: همکاری با تیم اسکرام در جهت کم کردن scope بک لاگ اسپرینت و تسهیل رسیدن به هدف اسپرینت در صورت نیاز.
 3. اسکرام مستر: ارائه راهکارهای خلاقانه در جهت ایجاد شفافیت در بک لاگ اسپرینت (Sprint Backlog).

در بخش برنامه ریزی اسپرینت به این نکته اشاره کردیم که هدف اسپرینت در این جلسه مشخص می شود و مادامی که توسعه دهندگان بر روی اسپرینت کار می کنند بر روی هدف اسپرینت تمرکز می کنند.
در طول اسپرینت و در جهت رسیدن به هدف اسپرینت، توسعه دهندگان با مالک محصول برای مدیریت scope اسپرینت با رعایت هدف اسپرینت مذاکره می کنند.
با توجه به بروزرسانی های اخیر راهنمای اسکرام، موارد مربوط به تعهد پر رنگ تر شده و برای انسجام و هماهنگی بیشتر تیم اسکرام هدف اسپرینت (Sprint Goal) به آن اضافه شده است.
در انتهای اسپرینت، هدف اسپرینت و Increment ایجاد شده در جلسه بازبینی اسپرینت(Sprint Review) ارائه می شود.

سوالات مرتبط با بک لاگ اسپرینت، Plan و Increment

توسعه دهندگان

بخشی از محصول قابل ارائه

ایجاد تعهد در تیم (Commitment)

Burndown chart

انتخاب دقیق و هوشمندانه هدف اسپرینت و مدیریت scope کارها در اسپرینت در شبکه های اجتماعی

 • 1) تکنیک های کاهش scope تیم توسعه اسکرام؟
 • 2) معرفی نمودارهای متفاوت برای اجرای موفق اسپرینت؟
 • 3) موثرترین روش های زمان بندی و تخمین کارهای بک لاگ اسپرینت(Sprint Backlog)؟
//Share